Pozytywna Sfera
  • Blog,  Poradnik

    Bajkoterapia z dziećmi ze spektrum

    „ To co wystaje poza szereg i dlatego jest nienormalne, niekoniecznie musi być gorsze” – Hans Asperger Według ICD 10 autyzm znajduje się w rozdziale: V. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00–F99) F. 84. Co ważne, autyzm to nie choroba, to…